Spotkanie szkół z Panią Angeliką Jarosławską, ambasador filmu „Dywizjon 303″ i prezes Fundacji Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie w Poznaniu.

Pierwsze spotkanie: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hipolita Cegielskiego na os. Rusa 56 w Poznaniu oprócz klas ogólnodostępnych prowadzi klasy integracyjne, w których uczą się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. W grupie rówieśniczej uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami zdobywają tajniki wiedzy, ale także  uczą się zachowań prospołecznych. Pokonują bariery związane z różnymi niepełnosprawnościami np. afazją, autyzmem, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną , ruchową, lękliwością, i wiele innych.W prelekcji i spotkaniu z Ambasador filmu Dywizjon 303 Angeliką Jarosławską wezmą udział uczniowie klas siódmych i ósmych, którzy w związku z realizacją tematyki II wojny światowej obejrzeli film ” Dywizjon 303. Historia prawdziwa.”Data i godz.- 23.11,2018r., 8.45Liczba uczestników: ok. 180 uczniów klas 7 i 8.

Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach (ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice, o godzinie 12.00 dn. 23 listopada 2018 r.Wezmą w nim udział uczniowie (70 uczniów) klas liceum ogólnokształcącego o profilu zarządzania kryzysowego i profilu wojskowym. Są to klasy mundurowe.W trakcie spotkań Angelika Jarosławska opowie o filmie „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”, o polskich bohaterskich pilotach Dywizjonu 303, a także wartości  współczesnego patriotyzmu i stuleciu lotnictwa polskiego.Prawdziwego, mądrego patriotyzmu potrzebujemy na codzień, w naszych małych i większych ojczyznach. To my tworzymy dalszy bieg historii i mamy wpływ na rzeczywistość. Dalszy kierunek rozwoju jest w naszych rękach. Postawa szacunku do własnej Ojczyzny, kultura pamięci, pamięć o polskich bohaterach, patriotyzm gospodarczy. To wszystko przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności innych nacji, otwarciu na inne kultury, rozumieniu dynamiki współczesnego świata. Pokazujemy, iż tradycyjne praktyki pielęgnowania patriotyzmu są wartościowe i pozwalają nam zachować tożsamość.